Ana Sayfa Genel 20 Mart 2022 4 Görüntüleme

Uluslararası Çalışma Örgütü 2022 raporunu yayımladı

Memleketler arası Çalışma Örgütü (ILO) Uzmanlar Komitesi’nin 2022 raporu yayımlandı. ILO, hükümetten çalışma hayatıyla ilgili birçok talepte bulundu. Raporun Türkiye kısmında şu değerlendirmeler yer aldı:

– Hükümetin, ceza infaz kurumu çalışanının hak ve çıkarlarını etkileyen toplusözleşme pazarlıklarında istedikleri örgütler tarafından tesirli bir formda temsil edilmelerini garanti altına almak maksadıyla gerekli tedbirleri alması talep edildi.

– Vekil personellerin ve yazılı iş mukavelesi olmadan kamu hizmetlerinde istihdam edilenlerin kontratta garanti altına alınan haklardan yararlanması gerektiği anımsatılarak hükümetten bu kategorideki çalışanlara tanınan örgütlenme ve toplu pazarlık haklarına ait detaylı bilgi sunması talep edildi.

– KESK’in sunduğu rapor doğrultusunda, OHAL İnceleme Komisyonu’nun ve onun kararlarını gözden geçiren idari mahkemelerin kamu kesimindeki sendika üyeleri ve vazifelilerinin işten çıkarılma münasebetlerini dikkatle incelemesi ve sendika dışı nedenlerle işten çıkarılan sendikalıların işe iade etmesi gerektiği belirtildi.

– Hükümetten, yüzde 1’lik işkolu barajının sendikal hareket ve bir bütün olarak ulusal toplu pazarlık düzeneği üzerindeki tesirini, toplumsal taraflarla tam bir dayanışma içinde izlemeye devam etmesi ve bu mevzuda bilgi sunması talep edildi.

“SENDİKAL AYRIMCILIK”

– Kamu Vazifelileri Hakem Kurulu’nun üyelerinin görevlendirilmesinde kullanılan metodun bağımsızlığını ve tarafsızlığını daha net bir halde gösterecek ve tarafların inancını kazanacak biçimde gözden geçirilmesi istendi.

– Emekçilerin güvenlikleri yahut sıhhatleri açısından yakın ve önemli tehlike olduğunu düşünmek için geçerli nedenleri olması durumunda kendilerini tehlikeden kurtarma hakkına sahip olmasını sağlayacak milletlerarası mukavele unsurlarının tam olarak yürürlüğe konulması için gereken tedbirlerin alınması istendi.

– KESK, komitenin “sendikal ayrımcılığa ve sürgünlere ait hükümete mukavele ve ulusal mevzuata uygun hareket etmesi gerektiğini” ilettiğini de bildirdi.

Cumhuriyet

Etiketler:
hack forum gaziantep escort gaziantep escort